•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Verdi Enterijeri

Kuhinje

Moderan životni stil sa sobom donosi i potpuno novu koncepciju prostora kuhinje. Kuhinja je postala integralni deo prostora u kojem provodimo dobar deo dana i kao takva prestaje da bude samo utilitarna jedinica za pripremu hrane i prerasta u prostor sa visokim funkcionalnim i estetskim zahtevima. U ovakvom prostoru priprema hrane postaje zadovoljstvo. Trudimo se da našim rešenjima dostignemo taj nivo i shodno tome izrada kuhinja po meri postala je jedna od specijalnosti naše firme.

Pravljenje kuhinja je složen proces koji iziskuje uklapanje velikog broja elemenata i funkcija u skladnu celinu. Stalan napredak u obradi pločastih elemenata i izradi sistema mehanizama, okova i galanterije daje velike mogućnosti za funkcionalna rešenja i realizaciju dobrih dizajnerskih ideja.

Verdi Enterijeri

Prepoznatljiv brend u odnosu na nivo kvalieta i identitet rada. Unaprećenje tehnologije, kvaliteta ponude i obima funkcije na svim nivoima zahteva. Primena kvalitetnih materijala nezavisno od kompleksnosti zahteva. Posvećenost kvalitetu, funkcionalnosti, izradi i zadovoljstvu klijenata. Modernizovanje funkcije sa ciljem dostizanja vodeće uloge u proizvodnji i kvalitetu usluge korak ispred. Usvajanje visokih normi kvaliteta proizvoda, tehnološkog procesa i zaštite životne sredine.

©2015 Verdi® Enterijeri. 11000 Beograd Srbija