•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Verdi Enterijeri

Kontakt

VERDI ENTERIJERI d.o.o.

Salon nameštaja- Beograd, ul. Porečka br. 5
Proizvodnja- Beograd, Zemun, ul. Pregrevica br. 4
Beograd, 11080

e-mail adrese:

Telefoni

Tel: +381 11 276 2498

GSM: +381 64 860 2117

Podaci o pravnom licu

VERDI ENTERIJERI - Preduzece za proizvodnju, trgovinu i usluge d . o . o.
Beograd, Zemun, ul. Pregrevica br. 4
Registarski broj / Matični broj: 20637706
PIB: 106587504
Žiro racun: 160-335326-85

Verdi Enterijeri

Prepoznatljiv brend u odnosu na nivo kvalieta i identitet rada. Unaprećenje tehnologije, kvaliteta ponude i obima funkcije na svim nivoima zahteva. Primena kvalitetnih materijala nezavisno od kompleksnosti zahteva. Posvećenost kvalitetu, funkcionalnosti, izradi i zadovoljstvu klijenata. Modernizovanje funkcije sa ciljem dostizanja vodeće uloge u proizvodnji i kvalitetu usluge korak ispred. Usvajanje visokih normi kvaliteta proizvoda, tehnološkog procesa i zaštite životne sredine.

©2015 Verdi® Enterijeri. 11000 Beograd Srbija