•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Verdi Enterijeri

Poslovna politika

Kreiranje jedinstvenog brenda, atraktivna ideja, originalan koncept i vizija. Proširenje oblasti delovanja u skladu sa novim izazovima i temama. Prepoznatljiv kvalitet, tehničke inovacije i novi odgovori - jedinstven profesionalni renome. Jedinstvenost, različitost i inovativnost kao prednost i prvi izbor klijenata. Jedinstvenost, različitost i inovativnost kao prednost i prvi izbor klijenata. Praćenje i primena novih tehnologija u cilju unapređenja ponude i usluga. Stalan proces usavršavanja i napredovanja u smislu odgovora potrebama i promenama na tržištu.

Unapređenje efikasnoti poslovanja i povećanje zadovoljstva korisnika kroz saradnju sa stručnjacima u cilju najboljih odgovora na zahteve klijenata. Investiranje u tehničko - tehnološki proces zasnovan na internacionalnom kvalitetu i standardi. Formiranje odličnog poslovnog tima i okruženja, kreativni poduzetni kadrovi, vizija i odgovornost.

Dugoročan partnerski odnos sa klijentima i dobavljačima u cilju dobre i profesionalne sardanje. Pružanje celovite usluge zasnovanje na načelima izuzetne profesionalne saradnje i vrhunskog kvaliteta. Kvalitetom i uslugom proizvoda dominantna uloga na domaćem i prepoznatljivost na globalnom tržištu. Proširenje delatnosti i liderstvo u zemlji, ključan činilac u širem regionu.

Odgovoran stav prema društvu usklađen s pravilima zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Verdi Enterijeri

Prepoznatljiv brend u odnosu na nivo kvalieta i identitet rada. Unaprećenje tehnologije, kvaliteta ponude i obima funkcije na svim nivoima zahteva. Primena kvalitetnih materijala nezavisno od kompleksnosti zahteva. Posvećenost kvalitetu, funkcionalnosti, izradi i zadovoljstvu klijenata. Modernizovanje funkcije sa ciljem dostizanja vodeće uloge u proizvodnji i kvalitetu usluge korak ispred. Usvajanje visokih normi kvaliteta proizvoda, tehnološkog procesa i zaštite životne sredine.

©2015 Verdi® Enterijeri. 11000 Beograd Srbija