•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Verdi Enterijeri

Misija/vizija

Proširenje opsega delatnosti u smislu novih izazova i novih tržišta. Doprinos povećanju životnog standarda i kvaliteta života na globalnom nivou. Istraživanje i kontinuirana tehnološka poboljšanja kao osnova proizvodne orijentacije. Pouzdan i prepoznatljiv partnerski pristup, moderna organizacija i otvorena komunikacija. Primena savremenih metoda, povećanje intelektualnog kapitala i performansi, ulaganje u nove tehnologije. Usvajanje visokih normi kvaliteta proizvoda, tehnološkog procesa i zaštite životne sredine. Postavljanje viših standarda, kreiranje novih trendova, povećanje opsega proizvodnje.

Poslovanje u toku sa savemenim i budućim principima i izazovima prateći poslovne principe komercijalne održivosti. Održati kvalitet proizvoda i poverenje potrošađa uz podržavanje svih oblasti delovanja. Dominantna uloga, tržišni lider sa prepoznatljivim brendom i sopstvenim standardom usluga. Liderstvo na domaćem tržištu u odnosu na pojavu strane ponude. Stvaranje jedinsvenog poslovnog okruženja, uspešnog tima kao okvir za razvoj i unapređenje kvaliteta. Prepoznatljiv profesionalni renome u odnosu na kvalitet, znanje i preporuke.

Verdi Enterijeri

Prepoznatljiv brend u odnosu na nivo kvalieta i identitet rada. Unaprećenje tehnologije, kvaliteta ponude i obima funkcije na svim nivoima zahteva. Primena kvalitetnih materijala nezavisno od kompleksnosti zahteva. Posvećenost kvalitetu, funkcionalnosti, izradi i zadovoljstvu klijenata. Modernizovanje funkcije sa ciljem dostizanja vodeće uloge u proizvodnji i kvalitetu usluge korak ispred. Usvajanje visokih normi kvaliteta proizvoda, tehnološkog procesa i zaštite životne sredine.

©2015 Verdi® Enterijeri. 11000 Beograd Srbija